Marue

Semi Hard Case


เปลือกหนา30มม. ป้องกันเครื่องดนตรีของคุณอย่างสมบูรณ์

มีที่ป้องกันคอและหัวด้านในสำหรับกีต้าร์

Marue Guitar Semi Hard Case
Marue Hyper Series